Қазақ тіліндегі әндердің сөздері

Материалдар санатында: 1138
Материалдар көрсетілді: 831-840
Беттер: « 1 2 ... 82 83 84 85 86 ... 113 114 »

Бойынша іріктеу: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам
Санаттан алынған материалдар "Қазақ тіліндегі әндердің сөздері"
0
Дуние мейрiмменен тербеледi,
Асылдын колы ашык кен келедi.
Жомарт жанга бакытты озi келер,

Кен болсан байлык — даулет кол бередi.
Омiрде ар Адамнiн багы болар
Жайсанды жаксы жандар танып алар.
Кем болмайсын- кен болсан бул омiрде,
Сараннан сусып байлык бярi калар.

Кулак сал, назды ауен, назды жырга.
Шомылып сагыныштан сазды мунга.
Жаксылык жасаныздар колдан келсе,
Осынау,
     о, адамдар,
          аз гумырда!..

Жанары назiк жандай жылы гулдiн,
Мейрiмi журектерден улы Куннiн.
Жайса жандар журегi мейрiмменен,
Есiгiн ашар гажап умiтiннiн.

Бiз бiрге гумыр кешкен даурен едiк,
Шуакты аткан тандай таудан енiп.
Арманынды жомарт жан жакындатар,
Ойына ой косады сауле берiп.
Санаттан алынған материалдар "Қазақ тіліндегі әндердің сөздері"
0
Неткен гажап дуние шексiз кен едiн.
Махаббатты iздеумен жолда келемiн.
Кездестiн бе бiлмеймiн мумкiн кезiктiн,
Табам ба деп мен сенi, жаным сенемiн.

Айналмайды махаббат
Гашык кундер сагымга
Баяным ба багым ба,
Iздегенiм жанымда.

Бiр сенi ансап махаббат, кайда бармадым,
Гашыгымды iздеумен талай шарладым.
Арман сенi ансаудан мянгi талмадым.
Сан адасып жерде де, кокке самгадым.

Умiтiмдi ешкашан мен де узбедiм.
Балкiм жаным мен iздеп сен де узбедiн.
Арасынан ак булттiн гашык махаббат.
Шындарынан таулардын сенi iздедiм.
Санаттан алынған материалдар "Қазақ тіліндегі әндердің сөздері"
0
Канаты бар куспын мен
Дуниеге уштым Кен
Омiр кейде онiмдей
Кейде омiрдi тус бiлген
Бiрге ушайын сенiмен
Канат кагар тенiмен
Неткен сулу омiрен, неткен сулу-ай.

Канатым бар самгайтын
Омiр десе талмайтын
Суйген сулу дуние-ай
Журегiм бар тандайтын
Кандай коркем тунгi аспан
Жулдыз болмас жанбайтын
Бул махаббат шол екен
Iшсен сусын канбайтын.

Қайырмасы:
Жаным жанатым болшы-ай
Ушсам канатым болш-ай
Жулдыз ай кунi жанган
Коктен табатын болшы-ай
Ак сункарым…

Жанынды мен тусiндiм
Озiн биiк ушырдын
Жогар ушар жогары
Аксункардай кусынмын
Маган канат бергенiн
Журегiмдi тербедiн
Бiрге ушсак бакыт кой
Ак сункарым сен менiн.
Санаттан алынған материалдар "Қазақ тіліндегі әндердің сөздері"
0
Бiр коргеннен озiне болдым гашык,
Арнасындай дариянын толдым тасып,
Махаббаттын не екенiн алгаш бiлдiм,
Дуниенiн жумбагын кордiм ашым.

Суйген жанга бярi де кешiрiмдi,
Сезiм деген бiлмейдi кешiгудi,
Бiр коргеннен мен саган гашык болдым,
Уйленген сон айтармын есiмiмдi.

Болдым гашык озiне бiр коргеннен,
Журегiмен саулелi нур бергеннен,
Жаhандагы жалгыз бiр кайын сынды,
Дауыл соккан сезiмнен тербелген ем.

Бул табигат гажайып сый берген сон,
Кеудемiзге гажайып куй берген сон.
Бiр коргеннен мен саган гашык болып,
Есiмiмдi айтканмын уйленген сон.
Санаттан алынған материалдар "Қазақ тіліндегі әндердің сөздері"
0
Жулдыздарды жолдарына жайдын кок,
Муны аз ба, кайгысы мол, Айдын коп,
Сен онердiн адамысын акынсын,
Содан болар куаныштан кайгын коп.

Тулпарлардай заулап омiр агады,
Тун мунайып жулдыз жанар жанады,
Бул омiрде гашык инкар болдым мен,
Сол бiр акын журегiне жаралы.

Қайырмасы:
Журегiннiн мун-жарасын бер маган,
Жанарыннын мун-наласын бер маган,
Бал кундердi мен сыйлайын ансаган,
Бакытымды айырбастап кайгына,
Махаббатты мангi арнайын мен саган.

Кун шуагын тогiп шашкан ашык кок,
Мен озiндi унатамын асык боп,
Сенiн мунды жырларына косылып,
Домбыранды жылатайын гашык боп.

Жанарыннын тунгиыгы теренде,
Домбыранмен асем сазды бер елге.
Айырбастап алсам сенiн мунынды,
Бакытты жан болмас деймiн менен де.
Санаттан алынған материалдар "Қазақ тіліндегі әндердің сөздері"
0
Жерде турып ан салам, анiм шыркар коктен,
Арбiр танды карсы алам аман-есен жеткен.
Мен де аншi кызымын шыркар андi жерде,
Анiмменен кызыгы ушам кустай мен де.

Кайырмасы:
Аншi кустай Жан сырым
Ушар кокке аншiмiн.
Cуйып остiм тан шыгын,
Кустар-ай, кустар!
Аншi кустай ан салам
Жан журегiм ансаган.
Сырымды айтам мен саган,
Кустар-ай, кустар!

Жерден кустай самгаймын ан канаттым менiн.
Ан куаныш, ан кайгым, салтанаттым менiн.
Жылытатын жанымды ан бакыттым менiн.
Унсiз тында анiмдi , жан бакыттым менiн.

Сенi iздеумен омiрден анге айналдым!
Кус боп ушып конiлмен анге айналдым…
Санаттан алынған материалдар "Қазақ тіліндегі әндердің сөздері"
0
Бакыт конган жануяда саялы,
Урпагымен жапырагын жаяды,
Акесiнiн коз-шырагы Ерсултан,
Келедi осiп алаканда аялы.

Ерсултан, Ерсултан,
Ержетiп елiмнiн баласы бол,
Ерсултан, Ерсултан,
Жiгiттih султаны — агасы бол.

Аке сезiм, бала сезiм бар тагы,
Аке- бала бiрiн — бiрi тартады.
Аманатты жалгастырар улым деп,
Ерсултанга арман-умiт артады.

Ан-жырымды мен носерлеп тогермiн,
Мактан етер урпактармен когердiм.
Ел дегенде Ерсултанга айналар
Танiр колдап Ерсултаны бол елдiн.
Санаттан алынған материалдар "Қазақ тіліндегі әндердің сөздері"
0
Жолдар жолдар келем жолда сапар кешiп
Булттар булттар бiзбен бiрге катар кошiп
Тагдыр желi туган жерден ауган талай
Коздiн жасы носер жауын жауган талай
Саганыштан…

Қайырмасы:
Ахау ахау жолдар жол-ай
Оттi-ау талай омiр солай.

Жолдар жолдар дала тенiз таулар аскан
Айы туып жулдыз жанып баурап аспан
Жаксы жаксы жандар кордiк жолда талай
Арман болган бактын кусi конган талай

Тiрлiк тогай сан адастык орманында
Кимас достар таптык омiр жолдарында
Досты суйген журегiммен суйiм елiм
Туып оскен алдында бас ием елiм.

Жолдар жолдар бiрге болсын сапарымыз
Жулдыз ошiп сиреп калмай катарымыз
Умiт болып туа бершi Алдан жолдар
Алыс алыс жетелей бер арман жолдар.
Санаттан алынған материалдар "Қазақ тіліндегі әндердің сөздері"
0
Кок орiктi дегенде кок орiктi
Кок орiктiн сабагы когерiптi
Оралыннын барында ойнада кул
Ойнамаган кулмеген не корiптi

Ай-ай жаным, ай жаным, асыл жаным!
Керегi емес созiннен,
Баска жаны.

Кара жерге кар жауса как турмайды
Бiздер жiгiт сiздерге таптырмайды
Аулыннын сыртыннан анге салсам
Кемпiрмен шал тыржындап жактырмайды

Тасуын-ай, карындас тасуын-ай.
Тиiп кетiп журмесiн ашуын-ай
Егер менi шын суйсен бей карагым
Ертен кешке дайын тур кашуын-ай!
Санаттан алынған материалдар "Қазақ тіліндегі әндердің сөздері"
0
Канаты бар куспын мен
Дуниеге уштым Кен
Омiр кейде онiмдей
Кейде омiрдi тус бiлген
Бiрге ушайын сенiмен
Канат кагар тенiмен
Неткен сулу омiрен, неткен сулу-ай.

Канатым бар самгайтын
Омiр десе талмайтын
Суйген сулу дуние-ай
Журегiм бар тандайтын
Кандай коркем тунгi аспан
Жулдыз болмас жанбайтын
Бул махаббат шол екен
Iшсен сусын канбайтын.

Қайырмасы:
Жаным жанатым болшы-ай
Ушсам канатым болш-ай
Жулдыз ай кунi жанган
Коктен табатын болшы-ай
Ак сункарым…

Жанынды мен тусiндiм
Озiн биiк ушырдын
Жогар ушар жогары
Аксункардай кусынмын
Маган канат бергенiн
Журегiмдi тербедiн
Бiрге ушсак бакыт кой
Ак сункарым сен менiн.
Біз әлеум.желідемізӘзірленіп жатқан жобалар...
Күрке

200
Сұрау
Бұл пайдалы
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан


Сіздің қалаңыз дұрыс анықталмаса, басқа қаланы таңдауыңызға болады.

Ak-Sakal жобасы "Қазақстан" сайтының тақырыптары.
ҚР Мемлекеттік рәміздер

Ak-Sakal жобасы "Қазақтар" сайтының тақырыптары.
Аталған тақырыпқа әлі бір де бір сайт жасалған жоқ.
Көрсетілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.

Ak-Sakal жобасы "Пайдалылар" сайтының тақырыптары.
Аталған тақырыпқа әлі бір де бір сайт жасалған жоқ.
Көрсетілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.

Ak-Sakal жобасы "Ойын-сауық" сайтының тақырыптары.
Аталған тақырыпқа әлі бір де бір сайт жасалған жоқ.
Көрсетілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.